بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

پنجشنبه

دومین سری از عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا

عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
سلام دوستان
همانطور که گفته بودم دومین سری از عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها"
را که گوشه ای از زندگی مردمان زحمتکش روستایی و ایلات کوچ نشین را به تصویر میکشد
عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند، چقدر فقیر هستند.
 آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر، مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد:
 عالی بود پدر! پدر پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟پسر پاسخ داد: بله پدر! و پدر پرسید: چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. ما در حیاطمان یک فواره داریم و آنها رودخانه ای دارند که نهایت ندارد.
ما در حیاطمان فانوس های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند.
 حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود اما باغ آنها بی انتهاست! با شنیدن حرفهای پسر، زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد : متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هست
عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
عکس هایی را که مشاهده میکنید مربوط میشود به نقاط مختلفی از شهرتان جلفا
که زندگی مردمانی که تقریبا در دوردست ها هستند را نشان می دهد
عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
عکس های " زندگی در همین نزدیکی ها" از شهرستان جلفا
به اميد آنكه عكس هاي فوق مورد پسند شما واقع شده باشد 

هیچ نظری موجود نیست: