بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

یک‌ماه‌زندگی درجنگل برای ثبت لحظه‌‌ای ناب

شكار لحظه‌ها دغدغه‌ و هنر عكاسان حرفه‌اي و تيز بين است. مارک هنکاس Hancox) Mark)، عكاس 48 ساله روزنامه ديلي تلگراف (Telegraph)، لحظه باور نکردنی از زندگي يك پرنده جنگلي كميا‌ب را شکار کرده است. یک كمر كلي جنگلي زيبا آنقدر به تصویر خود در آب خيره‌مي‌شود که سرانجام شیفته آن می‌شود.(داستان نارسيس)
دیلی تلگراف نوشته است: او برای گرفتن این عکس به مدت‌یک ماه تمام در محل زندگي و تردد اين پرندگان جنگلي به کمین نشسته است. تا توانست به این تصاویر ناب و زيبا دست پیدا کند.

خود‌ مارك هنکاس‌مي‌گويد: ابتدا فکر کردم که اين پرنده زيبا قصد آب نوشيدن دارد. اما از مكث طولاني و نگاه ثابت و خيره او به سطح آب متوجه شدم که او مجذوب انعکاس تصویر خود در آب شده است.
شايد فكر مي كرد، پرنده زيباي ديگري در آنجا است و مي خواست با او ارتباط برقرار كند... اما، لحظه‌اي که منقارش تصویر ثابت منعكس در آب را می شکند، متوجه می شود که پرنده ‌دیگری ‌در کار نیست. و رويايش بهم مي‌ريزد.

در باره اين پرنده مي‌توان گفت كه ‌"كمـر كلي جنگلي"، پرنده زيبا و كوچكي است كه در زبان انگليسي ( Nuthatch) و در فرانسه( Sittelle torchepot) ناميده‌مي‌شود..

اين پرنده‌ي 13 سانتي‌متري، فعال و روي درخت‌ها و صخره‌ها بدون آن كه از دم خود به عنوان تكيه‌گاه استفاده كنند، در جهت مختلف حركت مي كند.
سر بزرگ، منقاري قوي، پاهاي كوتاه، پنجه‌هاي بلند و بالهاي نسبتا بلند و نوك‌تيز دارد.
اين پرنده‌ تكزي است. پروازي موجي دارد. نر و ماده آنها همشكل است. در سوراخ‌ها لانه مي سازد. و از حشرات و دانه‌ها تغذيه مي كند.
همشهري آنلاين