بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

زیارتگاه غار اصحاب کهف - نزدیک جلفا - ایالت خودمختار نخجوان


هیچ نظری موجود نیست: