بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

شنبه

turgan suee ترگان سوئی

ترگان دارای آب گوارائی است که با لوله کشی به میان باغهای
گرگر علیا انتقال یافته ودر ایام تعطیل محل استراحت و تفریح
خانواده های بسیارس میباشد


هیچ نظری موجود نیست: