بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

یکشنبه

Fwd: آخرین نگاه


27064356_1526494855402_16.jpg

image001.jpg
آخرین نگاه

هیچ نظری موجود نیست: