بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

سیزده بدر 88 - خط آهن قطار برقی جلفا تهران - ایستگاه هادیشهر -گرگر عکسها از آیداهیچ نظری موجود نیست: