بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

جمعه بازار روس نزدیک پل چوبی+ ستاد استقبال نوروزی


هیچ نظری موجود نیست: