بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

اشتبین و قلعه عباس میرزای کردشت

این شعر هم در مدح حضرت علی (ع) از نباتی شاعر اشتبینی:

منيم‌ عالمده‌ سلطانم‌ عليدور

منيم‌ مير جهانباشيم‌ عليدور

بهشتي‌ زاهده‌ ويرديم‌ سراسر

منيم‌ گلزار رضوانيم‌ عليدور

اگر هر كيمسه‌نون‌ بير شاهي‌ اولسا

منيمده‌ شاه‌ شاهانم‌ عليدور

هیچ نظری موجود نیست: