بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

پنجشنبه

غروب آفتاب از فراز تپه ای در هادیشهر


عکس از سید مصطفی زمانی

هیچ نظری موجود نیست: