بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

چهارشنبه

از طبیعت لذت ببرید


دانلود کنید    اینهم رندان مست استاد شجریان

هیچ نظری موجود نیست: