بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

چهارشنبه

روستای هلق از شهرستان جلفا

عکسهای ارسالی توسط دوست عزیز کامتال 85
هیچ نظری موجود نیست: