بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

شنبه

مراسم عاشورای حسینی در هادیشهر عکسها از فتوسیما


۱ نظر:

ناشناس گفت...

ﺳﻼﻡ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﺧﻮﺑﻪ. اﮔﺮاﻣﻜﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻂﻌﻪ اﻱ اﺯ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆﻲ ﺣﻀﺮﺕ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ (ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ) ﺗﻮﻱ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺬاﺭﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ.